MČ Praha 2 poskytuje dlouhodobě zdarma prostory v Klubu důchodců, Záhřebská č. 15, Praha 2, které naše ZO ČSV využívá jaké zázemí pro konání členských a výročních členských schůzí. Děkujeme!