SJEZD ČSV 2015

Sjezd Českého svazu včelařů proběhne ve dnech 12.-13. 12. 2015 v Praze (Hotel PRAMEN). Sjezdu se účastní zástupci včelařů, které kandidovaly OO ČSV.

Oběžník ČSV č. 1/2015 - v něm naleznete

I.   Organizační pokyny ke konání výročních členských schůzí ZO ČSV a okresních konferencí ČSV
 
II.  Hlavní směry činnosti po X. Sjezdu ČSV (návrh pro vnitrosvazovou diskuzi)
 
III. Stanovy Českého svazu včelařů, z. s. (návrh pro vnitrosvazovou diskuzi)