Mimořádná veterinární opatření – varroáza

20.03.2015 17:37
Vážení zástupci chovatelských sdružení,
V příloze Vám zasílám Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2015/026632-G, kterým se nařizují mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel v České republice. Toto Nařízení bylo vyvěšeno na úředních deskách Ministerstva zemědělství, všech krajských úřadů České republiky, všech úředních deskách jednotlivých krajských veterinárních správ Státní veterinární správy a na úřední desce Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy.
 
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel Státní veterinární správy
podepsáno elektronicky