Nařízení SVS - MV Praha

06.02.2015 09:12
z pověření vedoucího odd. ochrany zdraví a pohody zvířat MěVS v Praze SVS MVDr. Jánošíka si Vám dovoluji zaslat pro vaši informovanost Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření moru včelího plodu, které bude vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Za den vyhlášení tohoto nařízení se považuje den vyvěšení na úřední desce Magistrátu hl.m. Prahy a nařízení bude platné po dobu 1 roku ode dne vyhlášení. 

S pozdravem 

MVDR. MARKÉTA KOPEČNÁ, 

PH.D. VETERINÁRNÍ INSPEKTORKA

+420 221 594 662 m.kopecna.kvsa@svscr.cz
https://www.mevs.cz
https://www.svscr.cz

Mapa oblastiNarizeni SVS-MVP v celem zneni