Nové ohnisko MORU VČELÍHO PLODU - Běchovice

12.09.2015 12:20

Pásmo:

SVS/2015/089227-A

Popis případu:

Hlášeno chovatelem podezření z výskytu MVP - provedena kontrola stanoviště s rozebráním díla. Klinický nález na plodu, proveden odběr vzorku.

Datum vyhlášení:

09. 09. 2015

 

 

Seznam opatření v pásmu

Jiné specifikované v textu |

1. Provést do 30.9.2015 prohlídku včelstev.

2. Provést Vyšetření měli na MVP do 30.10.2015

3. Zákaz zkrmování medu z pásma včelám.

4. Přemisťování pomůcek z pásma možné po bakteriol. vyšetření stanoviště na MVP a po mech očistě a dezinfekci 0,5% chlornanem sodným s 5% hydroxidem sodným.

Zákaz přesunů zvířat | Přemístění matek a včel:

1. Zákaz z pásma.

2.Uvnitř pásma se souhlasem MěVS doložené neg. výsledkem vyš. na MVP.

3. Do pásma v rámci Prahy po oznámení MěVS - doložené neg. výsledkem vyš. na MVP stanoviště v pásmu.

4. Do pásma z jiného kraje - přesun s veter. osvědčením.

 

Seznam dotčených katastrálních území

773395

Hájek u Uhříněvsi

643777

Horní Počernice

773425

Uhříněves

731226

Kyje

672629

Královice

601527

Běchovice

732541

Dolní Měcholupy

668508

Koloděje

746134

Satalice

731676

Černý Most

629952

Dolní Počernice

732516

Štěrboholy

773778

Újezd nad Lesy

633330

Dubeč

665444

Klánovice

731722

Hostavice