Otevřený dopis funkcionářům pražských ZO ČSV

11.08.2014 21:16

Vážení přátelé, funkcionáři pražských ZO ČSV.

Jako člen MěV ČSV Praha pověřený prací s včelařskou mládeží si Vás dovoluji informovat o stavu včelařské mládeže v Praze. Ještě v roce 2008 nebyl v Praze registrován žádný včelařský kroužek mládeže, který by se staral o mladé zájemce o včelařství. Situace v této oblasti byla alarmující a i proto byl založen kroužek VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ, který je registrován při ZO ČSV Praha 1,2,3. Hlavním posláním tohoto kroužku byla (vedle klasické výuky včelařství) snaha pomoci vzniku dalších včelařských kroužků v Praze a propagace včelařství mezi pražskou mládeží. Všechny tyto cíle kroužku se daří průběžně plnit a Praha se postupně stala příkladem pro práci s mládeží.

V Praze byla vychována například vítězka celostátní soutěže ZLATÁ VČELA 2013 Maruška Machačová (KVM VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI), která reprezentovala české včelařství i na mezinárodní m poli v rámci IMYB 2013 v Německu. Pod jejím vedením zvítězil i tým mladých včelařů v celostátním kole soutěže ZLATÁ VČELA 2014 v kategorii studentů středních škol, které bylo organizováno v Praze. Naše město již mělo zkušenosti s organizací včelařských akcí pro mládež z roku 2012, kdy jsme zde připravovali nejenom oblastní kolo ZLATÉ VČELY pro Prahu a Středočeský kraj, ale například i Mezinárodní setkání včelařské mládeže za účasti 14 zemí světa.  V rámci tohoto mezinárodního setkání  byl  v Senátu ČR vyhlášen i Mezinárodní DEN včel (20. květen) a Mezinárodní  MĚSÍC včelařství (květen).  Tato aktivita byla přijata včelařskými organizacemi již v mnoha zemích a i v naší republice se postupně dostává do včelařského podvědomí. V letošním roce jsme například v rámci Mezinárodního měsíce včelařství pořádali pro cca 700 žáků a studentů pražských škol akci DEN VČELY v Kongresovém centru, Praha 2. Do povědomí pražské laické veřejnosti se dostávali informace o včelách i včelaření například i úspěšnou výstavou, kterou v Galerii na Praze 1 navštívilo přes 3.000 návštěvníků. Mezi další akce, které byly cíleny na mládež nebo veřejnost jsou pravidelná veřejná „medobraní“ na včelích stanovištích VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ v Botanické zahradě v Troji, v Jedličkově ústavu na Vyšehradě, nebo na střeše Obchodního centra Chodov. O dalších desítkách akcí mladých pražských „včelaříků“ se můžete dozvědět na webu www.vysehradsti-vcelarici.webnode.cz.

Je potěšující, že se v posledních letech podařilo zvýšit počet kroužků včelařské mládeže. Dnes v Praze pracuje již 9 těchto kroužků. Jejich vedoucí se pravidelně schází a snažíme se tyto aktivity koordinovat a hledat pro ně podporu. Pět z těchto kroužků je registrováno při ZO ČSV Praha 1,2,3 , čímž se tato organizace stala celostátní raritou a příkladem pro práci s včelařskou mládeží.

Na Vás vážení funkcionáři ZO ČSV se obracím i s prosbou. Pouze jeden z těchto devíti kroužků včelařské mládeže má za svého zřizovatele ZO ČSV. Není to zvláštní a není to škoda? Věřím, že každý z Vás si uvědomuje potřebu a důležitost práce s mládeží a tak na Vás apeluji, aby jste i této oblasti věnovali ve svých organizacích pozornost. I přes obtížnost věřím, že najdete ve své členské základně vhodné kandidáty na vedoucí a že nově vzniklým kroužkům (i těm stávajícím) poskytnete minimálně Vaší odbornou pomoc a organizační podporu.  Ti mladí „včelaříci“ si jí zaslouží.

 

Jiří Cafourek

cafourek@email.cz, +420 604 739 121

  • člen ústřední komise pro práci s mládeží ČSV
  • místopředseda MěV ČSV Praha pověřený prací s mládeží
  • vedoucí  kroužku včelařské mládeže VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI
  • předseda ZO ČSV Praha 1,2,3