VČELÍ STRÁŽ, z.s. - neziskový spolek

s celostátní i mezinárodní působností

Poslání a cíle VČELÍ STRÁŽE:
  • hlavním posláním VS je účinná propagace včelařství v České republice
  • prioritou je působení na děti, mladé lidi a mládežnické kolektivy a organizace
  • k naplnění tohoto poslání bude VS využívat moderní marketingové, mediální a komunikační formy, postupy a technologie
  • aktivní zapojení laické i odborné veřejnosti, státního aparátu, členů ČSV, společenských organizací a podnikatelského sektoru do péče o osud včel a českého včelařství
  • hlavním cílem VS je zvýšit počet včelstev a aktivních včelařů v ČR, ochrana opylovatelů.

WEBOVÉ STRÁNKY VČELÍ STRÁŽE NALEZNETE - ZDE

REALIZOVANÝ PROJEKT VČELÍ STRÁŽE

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ VČELAŘSKÝCH KROUŽKŮ