NÁKAZOVÁ SITUACE

Nové ohnisko MORU VČELÍHO PLODU - Běchovice

12.09.2015 12:20
Pásmo: SVS/2015/089227-A Popis případu: Hlášeno chovatelem podezření z výskytu MVP - provedena kontrola stanoviště s rozebráním díla. Klinický nález na plodu, proveden odběr vzorku. Datum vyhlášení: 09. 09....

Mimořádná veterinární opatření – varroáza

20.03.2015 17:37
Vážení zástupci chovatelských sdružení, V příloze Vám zasílám Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2015/026632-G, kterým se nařizují mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel v České republice. Toto Nařízení bylo vyvěšeno na úředních deskách Ministerstva...

Vyšetření měli na mor včelího plodu

06.02.2015 09:50
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELAŘSKÝ DOL Rozbor si může objednat kdokoliv. K vyšetření je potřeba zhruba polévková lžíce měli. Obal musí být prodyšný, ale pevný. Vzorky nesmí být plesnivé. Vzorky se musí odebrat z každého stanoviště. Směsné vzorky mohou zahrnovat měl maximálně z 25 včelstev, v ochranném pásmu...

MIMOŘÁDNÉ VETERINÁRNÍ NAŘÍZENÍ - VARROÁZA

06.02.2015 09:22
Celé znění tohoto nařízení najdete - ZDE

Nařízení SVS - MVP

06.02.2015 09:16
z pověření vedoucího odd. ochrany zdraví a pohody zvířat MěVS v Praze SVS MVDr. Jánošíka si Vám dovoluji zaslat pro vaši informovanost Nařízení Státní veterinární správy mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření moru včelího plodu, které bude vyvěšeno na úřední desce Magistrátu hl. m....